Masážny salón Terapie Awakening®-MTA® Terapie V čom spočíva účinnosť. Dotýka sa nás samých, dotýka sa princípu a mechanizmov, ktoré sú v nás uložené, pôsobením špeciálnych polôh prstov, tlaku a ťahu sa aktivujú obvody, ktoré pôsobia na neurobiologickú zložku. Tieto obvody aktivujú naše programy, nespracované uložené emócie, spomienky, ktoré ovplyvňujú naše zdravie a rovnováhu. Veľkú úlohu zohráva zámer, ktorý je do metódy vložený. Hlavnou úlohou Awakening je prepojenie nášho vnútorného vnímania s realitou. Byť v prítomnosti, prežívať naplno veci prijať realitu takú, aká je, a to má za dôsledok rovnováhu a zdravie na úrovni fyzickej, psychickej a duchovnej. Súčasťou Awakeningu a jeho vplyvu je práca so zámerom, ktorý má veľkú úlohu v procese uzdravovania na viacerých úrovniach. Zámer si určí klient sám. Je výberom a zjednotením prvkov a účinných okruhov, ktoré vzájomne na seba reagujú a prepájajú sa na úrovni fyzickej, (mentálnej, emocionálnej, psychickej), duchovnej. Preto za sebou necháva tak dobré výsledky. Awakening je prebudenie zážitku, prebudením našej vnútornej sily (kundalini energie), našej podstaty v nás, je prebudením a uzdravením rovnováhy nielen fyzického aparátu (telo, svaly, šľachy, orgány, chrbtica, systémy), ale tiež sa dotýka oveľa hlbších princípov na úrovni psychickej, duševnej, metafyzickej. Je to priama cesta k zdroju. Je to napojenie. Nie je to žiadna manipulačná technika, ktorou by snáď terapeut sám ovplyvňoval proces a vkladal svoje zámery. Nie je to v rozpore s náboženstvom a vierou. Rešpektujeme základný princíp viery a tým je slobodná vôľa a pokora. Nepotrebujete žiadne zvláštne schopnosti, potrebujete len mať túžbu tým prejsť a prísť. To ostatné sa potom už deje automaticky. Súčasťou terapie je aj práca s tibetskými misami a muzikoterapia.  Masáž je najstaršou liečebnou metódou v histórii ľudstva. Masáž je jedinečný spôsob, ako zrelaxovať, uvoľniť sa, ako posilniť svoje zdravie, dosiahnuť životnú rovnováhu a harmóniu tela a mysle. Je skvelým prostriedkom na odbúranie stresu.