Poskytovať masáž, alebo inú fyzioterapiu druhej osobe je privilégium. Len priložením rúk na cudzie telo môžeme spôsobiť silný vnem uvoľnenia a uvoľniť zablokovanú energiu. Masáže Je mnoho rôznych druhov masážnych techník, ktoré majú na telo špecifický účinok. A táto masáž má ucelený charakter pri ktorom je použité široké spektrum masážnych ťahov, tvoria podstatu masáže. Charakter klasickej masáže je v tom, že uvoľní napätie rozboľavených svalov. Masáž je podľa priania klienta čiastková: šija, chrbát, ruky, nohy alebo celotelová. Podľa potreby doplnená bankovaním .   Trvanie: 30 min. / ruky / 30 min. / chrbát / 45 min. / nohy / 45 min. / chrbát+ šija / 75 min. / chrbát+ nohy / 90 min. / chrbát, nohy, šija/ 120 min. / VIP celé telo / Klasická “relax” masáž