Poskytovať masáž, alebo inú fyzioterapiu druhej osobe je privilégium. Len priložením rúk na cudzie telo môžeme spôsobiť silný vnem uvoľnenia a uvoľniť zablokovanú energiu. Masáže Celotelová masáž na uvoľnenie svalového a šľachového aparátu, začiatkov i koncov svalových úponov. Hoci sa pritom ide až „na kosť,“ zaraďuje sa táto technika medzi jemné, pretože sa vyvíjaný tlak zvyšuje len veľmi pozvoľna. Vďaka tomu, že sa pri tejto forme práce s telom sleduje jedna celostná štruktúra, ktorá sa bez prerušenia tiahne od hlavy až k nohám, má táto terapia potenciál hlboko ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele. Prejaví sa to nielen hĺbkovým uvoľnením ramien a krku, ale aj vyrovnaním telesného postoja, otvorením hrudníka a zlepšením dýchania. Pri ošetrení sa stláčajú takzvané spúšťacie body (ako zdroj bolesti a dysfunkcie svalov, ktorá sa šíri ďalej do celej zóny prináležiacej k príslušnému bodu) a masírujú sa postihnuté svaly, aby sa odstránili lokálne skrátenia a napätia svalových vlákien. Okrem toho sa robia aj naťahovacie cvičenia. Na záver je klient poučený o cvičeniach, ktoré by mal doma cvičiť, aby zabránil opätovnému skráteniu svalov. K trvalejšej náprave svalovo šľachových porúch a zmierneniu niektorých bolestivých stavov samozrejme nedochádza okamžite, na to je potrebných niekoľko masáži. Ich počet závisí od trvania nepriaznivého stavu bez jeho riešenia. Čím je problém starší, tým je potrebných viac masáži na dosiahnutie úľavy. Trvanie: 60 min. Myofasciálna masáž